Neograničeni kilometri

Vozite bez potrebe da računate koliko ste prešli.

Rezervacija vozila

Neograničeni kilometri za svaki najam

Neograničeni kilometri za:

  • sve klijente
  • svaku kategoriju
  • svaki najam
  • osim za akciju 10€ dan