Plaćanje karticama

prilikom online rezervacije.

Rezervacija vozila

Plaćanje karticama

Online

Plaćanje karticama moguće je prilikom onlinerezervacije.
Ako želite da platite kreditnom karticom kao način plaćanja izaberite paypal.
Sistem vas onda prebacuje na paypal-vebstranicu gde imate mogućnost plaćanja kreditnom karticom.

U lokalu

Plaćanje karticama u poslovnici nije moguće. Tu opciju smo ukinuli.

logo     logo     logo