Iznajmljivanje vozila u sezoni

Od maja do septembra.

Rezervacija vozila

Rezervišite vozilo najkasnije u aprilu

Maj-Septembar

Svake godine u letnjem periodu postoji velika potražnja za rent a car automobilima.
Naša vozila su u tom periodu uvek 100% iznajmljena.
Rezervacioni sistem samo vidi da li ima slobodnih vozila ali ne i da li su vozila spremna za iznajmljivanje.
Vozila koja se vrate iz najma ponekad moraju vanredno da se voze u servis na pregled/popravku/zamenu delova. Zato je potrebno u Junu, Julu i Augustu prvo kontaktirati nas i tek onda izvršiti rezervaciju.
Takodje je potrebno izvrsiti uplatu depozita koji se prikazuje u zadnjem koraku rezervacije.
Bez uplate depozita rezervacija nije potvrdjena.
Rezervacioni sistem dodeljuje i blokira vozila samo za rezervacije sa uplaćenim depozitom.
U periodu od Septembra do Maja vozilo možete rezervisati uvek jer tada ima dovoljan broj slobodnih vozila u svakoj kategoriji.